Pianino layihəsi
Servo Mühərrik
Kompas layihəsi
Temperatur layihəsi
Dərs 8 - "Micro:bit" Mobil Tətbiq
Dərs 7 - Sayrışan İşıqlar
Dərs 6 - Dövrlər. Koordinatlar Sistemi.
Dərs 5 (Hissə-2) - Əlaqələndirici Plata
Dərs 4 (Hissə-1) - Şərt Operatoru
Dərs 3 - Mikrobit Addım ölçən
Dərs 2 - Blok Proqramlaşdırma.Dəyişənlər.
Dərs 1 - Mikrobit ilə tanışlıq