Təhsil Dronları
Mikrobit Suvarma Sistemi
Mikrobit İşıq İntensivliyi
Mikrobit Təhlükəsizlik Sistemi
Mikrobit Aldadıcı Zər
Dron Testi (Smart Drone Testing)
Mikrobit ilə əməliyyat oyunu
Mikrobit Katapult
Mikrobit Kompas
Mikrobit Servo Mühərrik
Mikrobit Addım ölçən
Mikrobitlə temperatura münasibət